შპს “სიტი-პარკის” ანგარიშების უცნობი დეტალები

downloadქ. თბილისის ტერიტორიაზე ავტომანქანების პარკირების საკითხს 2007 წლიდან კომპანია, შპს „სი-ტი პარკი“ არეგულირებს. ის ერთადერთი კომპანიაა, რომელსაც დღეს დედაქალაქში პარკირების სისტემის მოწესრიგება და დახვეწა ეკისრება.

2007 წლის 9 ნოემბერს დედაქალაქში ავტომობილების პარკირების ორგანიზებისთვის თბილისის მერიის მიერ გამოცხადებულ აუქციონში შპს „ამაგონის“ და შპს „შოჰარ პარკინგ სერვისის“ კონსორციუმმა გაიმარჯვა. აუქციონის მოთხოვნის შესაბამისად აღნიშნულმა კომპანიებმა შპს „სი-ტი პარკი“ დააფუძნეს.

ამავე წლის 7 დეკემბერს თბილისის მთავრობასა და „სი-ტი პარკს“ შორის ქ. თბილისის გზებზე ავტოსატრანსპორტო საშუალებათა პარკირების რეგულირების მიზნით, პარკირების სფეროს მართვის უფლების იჯარით გადაცემის შესახებ ხელშეკრულება გაფორმდა. როგორც „სი-ტი პარკის“ ოფიციალური ვებ-გვერდიდან ირკვევა, აუქციონში გამარჯვების შემდეგ კომპანიას 15 წლის ვადით პარკირების სფეროს მართვის ექსკლუზიური უფლება მიენიჭა.

როგორც აღმოჩნდა, 7 წლის წინ მერიასა და „სი-ტი პარკს“ შორის დადებული ხელშეკრულების ნაწილი კვლავ ხელმიუწვდომელია. ხელშეკრულების დეტალები უცნობია ქალაქის თვითმართველობის ორგანოსთვისაც. საკრებულოს თავჯდომარის მოადგილის, ჯაბა სამუშიას თქმით, ისინი 2010 წლიდან ცდილობენ „აღნიშნული ხელშეკრულების პირვანდელი ვარიანტის ხელში ჩაგდებას.“ საკრებულოს წევრთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ „კომპანიაში შესული თანხები და დანახარჯები არა პროპორციულია“, რაც ხელშეკრულების დამდებ ორივე მხარის მიმართ კითხვებს ბადებს.

აღნიშნული საკითხით ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტიც (IDFI) დაინტერესდა და მიმართა ქ. თბილისის მერიას შპს „სი-ტი პარკთან“ გაფორმებული ყველა ხელშეკრულების ასლის მიღების მოთხოვნით.

Continue reading

Posted in საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნები, ქ. თბილისის მერია | Tagged , , , , | Leave a comment

ფინანსური ხასიათის დანაშაულების სტატისტიკა (2004- 2014)


img.aspx

2014 წლის 6 მარტს IDFI-იმ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურს და საქართველოს მთავარ პროკურატურას მიმართა სხვადასხვა სახის კორუფციული დანაშაულების შესახებ სტატისტიკური ინფორმაციის მოთხოვნით.

2014 წლის 14 მარტს IDFI -იმ საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურიდან მიიღო 2004-2014 წლებში სამსახურის მიერ სრულად გამოვლენილი ფინანსური ხასიათის დანაშაულების შესახებ სტატისტიკური ინფორმაცია. როგორც მიღებული დოკუმენტაციიდან ირკვევა 2004 წლის 15 მარტიდან 2014 წლის 6 მარტამდე საგამოძიებო სამსახურის მიერ სულ  გამოვლენილია ფინანსური ხასიათის დარღვევების  9815 შემთხვევა.  ხსენებულ პერიოდში ყველაზე მეტი დანაშაული გამოვლენილია 2005 წელს – 1863 შემთხვევა, ხოლო ყველაზე ცოტა დარღვევა  დაფიქსირდა 2008 წელს – 422 შემთხვევა.

1

 2004-2014 წლებში გამოვლენილი ფინანსური სახის დანაშაულებს შორის ყველაზე დიდი ოდენობა (2155) გამოვლენილია მითვისება ან გაფლანგვის მუხლით. რიგით მეორე გამოვლენილ დანაშაულებს შორის არის გადასახადისათვის თავის არიდება 1709.

Continue reading

Posted in სტატისტიკა | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

ზეწოლა თუ კეთილი ნება? – იუსტიციის სახლების მშენებლობა


iusticiaaa2005  წელს  დაბადებული იდეა, „ერთი სარკმლის პრინციპი“, რაც გულისხმობს ერთი რომელიმე უწყების მიერ გაცემული ცნობის მიღებას ერთ ადგილას, 2011 წელს პირველად სისრულეში მოვიდა და წელიწად ნახევრის განმავლობაში საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში  გაიხსნა თანამედროვე ტექნოლოგიებით აღჭურვილი თორმეტი იუსტიციის სახლი.

წინამდებარე კვლევის ფარგლებში IDFI შეეცადა გამოერკვია 2011 წლის ყველაზე წარმატებულ რეფორმად აღიარებული იუსტიციის სახლების მშენებლობაზე გახარჯული თანხების, დაფინანსების წყაროების და სამუშაოების შემსრულებელი კომპანიების შესახებ ინფორმაცია.

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციის მიხედვით საქართველოს 12 იუსტიციის სახლის (თბილისი, ბათუმი, რუსთავი, მარნეული, გორი, თელავი, ოზურგეთი, გურჯაანი, ახალციხე, ქუთაისი, მესტია, ყვარელი) მშენებლობაზე გაწეულმა ხარჯებმა სულ შეადგინა 214 365 260  ლარი (185 361 334 ლარი, 16 400 000 აშშ დოლარი, 705 000 ევრო).   აღნიშნული თანხიდან უდიდესი ნაწილის 67,3 %  (144  291 594 ლარი)  დაფინანსება უზრუნველყვეს საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფმა სსიპ-ებმა (საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, აღსრულების ეროვნული ბიურო, სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო) საკუთარი შემოსავლებით. იუსტიციის სახლების მშენებლობაზე გაწეული ხარჯების 13% (27 819 813 ლარი) დაფინანსებულია სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, 15,4% (33 163 926 ლარი) -   სხვა საჯარო დაწესებულებების ბიუჯეტებიდან, ხოლო დანარჩენი 9 089 927 ლარის (4,2%)  სამუშაოები სხვადასხვა სამშენებლო კომპანიებმა შეასრულეს უსასყიდლოდ.

1

 

საქართველოს იუსტიციის სახლების მშენებლობაზე, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ  33 163 926 ლარის დაფინანსება განახორციელეს სხვა  საჯარო დაწესებულებებმა. მათ შორის საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა თბილისის იუსტიციის სახლის მშენებლობა საკუთარი ბიუჯეტიდან დააფინანსა 16 400 000 აშშ დოლარის ოდენობით, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა საკუთარი ბიუჯეტიდან ბათუმის იუსტიციის სახლის მშენებლობა – 705 000 ევროს ოდენობით, საავტომობილო გზების დეპარტამენტს მესტიის იუსტიციის სახლის მშენებლობის დასაფინანსებლად რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოეყო 1 500 000 ლარი, ხოლო სახელმწიფო 100% წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი შპს „სახელმწიფო მომსახურების ბიურომ“ ქუთაისის იუსტიციის სახლის მშენებლობა  საკუთარი შემოსავლებიდან დააფინანსა 2 660 000 ლარის ოდენობით.

Continue reading

Posted in სახელმწიფო პროექტები და პროგრამები, სახელმწიფო ქონება | Tagged , , , , , | Leave a comment

სახელმწიფო შპს-ებისა და ააიპ-იების ხელმძღვანელთა გასაჯაროებული ქონებრივი დეკლარაციები

deklaracia2013 წლის 5 თებერვალს საერთაშორისო ინიციატივა “ღია მმართველობის პარტნიორობის” ფარგლებში საქართველოს მთავრობისთვის არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ წარდგენილ რეკომენდაციებში აღნიშნული იყო, რომ იმ თანამდებობის პირებს, ვისაც ვალდებულებად აქვთ ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის შევსება და გამოქვეყნება, უნდა დაემატონ:

 • ყველა საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ხელმძღვანელი და მათი მოადგილეები;
 •  საქვეუწყებო დაწესებულების ხელმძღვანელის მოადგილეები;
 • სამინისტროების ყველა დეპარტამენტისა და სამსახურის ხელმძღვანელები და მათი მოადგილეები;
 • სახელმწიფოს მიერ დაფუძნებული არაკომერციული იურიდიული პირების ხელმძღვანელები და მათი მოადგილეები;
 • სახელმწიფოს 100% წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებებისა და სააქციო საზოგადოებების ხელმძღვანელები.

ხელისუფლებამ გაითვალისწინა IDFI-ის და სამოქალაქო საზოგადოების სხვა ორგანიზაციების მიერ წარდგენილი რეკომენდაციები თანამდებობის პირთა სიის გაფართოებასთან დაკავშირებით. საჯარო სამსახურის ბიურომ მოამზადა კანონპროექტი „საჯარო სამსახურში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ საქართველოს კანონში“ ცვლილებების შეტანის შესახებ. კანონში შესული მთელი რიგი ცვლილებების შედეგად კი გაიზარდა იმ პირთა წრე, ვისაც ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციების წარდგენა ევალებათ.

Continue reading

Posted in კატეგორიის გარეშე | Tagged , , , | Leave a comment

2013 წლის სამივლინებო ხარჯები კულტურის სამინისტროში

chekiIDFI-მ მიიღო ინფორმაცია 2013 წლის განმავლობაში კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრისა და მისი მოადგილეების სამივლინებო ხარჯების შესახებ.

როგორც მიღებული ინფორმაციიდან ირკვევა, გასული წლის მანძილზე კულტურის მინისტრისა და მისი მოადგილეების საზღვარგარეთის ვიზიტებზე ბიუჯეტიდან სულ დახარჯულია 183 316.62 ლარი.

mivlinebebi-1

Continue reading

Posted in კატეგორიის გარეშე | 1 Comment

პარლამენტისა და საკონსტიტუციო სასამართლოს პროაქტიული გამოქვეყნების ახალი სტანდარტი

logoparlamentსაქართველოს ზოგად ადმინისტრაციულ კოდექსში 2012 წელს შესული ცვლილებებით ყველა საჯარო დაწესებულებას პროაქტიული გამოქვეყნებისა და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული მოთხოვნის სტანდარტები სავალდებულოდ უნდა განესაზღვრათ შესაბამისი სამართლებრივი აქტებით 2013 წლის 1 სექტემბრამდე.  როგორც მოგეხსენებათ  საქართველოს მთავრობის 26 აგვისტოს N219 დადგენილება საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნებისა და ინფორმაციის ელექტრონულად მოთხოვნის შესახებ ვრცელდება მთავრობის მმართველობის სფეროში მოქმედ ადმინისტრაციულ ორგანოებზე.   მსგავსი დადგენილებები მიიღეს სხვა საჯარო დაწესებულებებმა თუ თანამდებობის პირებმა: საქართველოს პრეზიდენტმა, საქართველოს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ, აჭარის ა/რ მთავრობამ, თბილისის მერიამ, თბილისის და რუსთავის საკრებულოებმა, საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა, საქართველოს იუსტიციის საბჭომ და სხვა.

IDFI-ის მიერ არაერთგზის გავრცელებული საჯარო განცხადებისა თუ ოფიციალური მიმართვის შემდგომ 2013 წლის 31 დეკემბერს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანებით დამტკიცდა საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულად გამოქვეყნების წესი და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნის სტანდარტი.

საქართველოს პარლამენტის ბიუროს დანართით გათვალისწინებული ნუსხით განსაზღვრული ინფორმაციის გამოქვეყნება პარლამენტის ვებ-გვერდებზე დაევალა  2014 წლის 1 იანვრიდან 2014 წლის 1 მარტამდე.

აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ საქართველოს პარლამენტის ვებ-გვერდზე პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი საჯარო ინფორმაციის ნუსხა  მოიცავს  საქართველოს მთავრობის მიერ განსაზღვრული ჩამონათვალის უდიდეს ნაწილს. ამასთან პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანებით დამტკიცებულ ნუსხაში პარლამენტის  საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე დამატებულია რიგი პუნქტები რომლებიც კიდევ უფრო აფართოებს გამოსაქვეყნებელი ინფორმაციის ნუსხას.

Continue reading

Posted in საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნები | Tagged , , , , , | Leave a comment

მიუსაფართა თავშესაფრების დაფინანსების საკითხი

tavshesafari-3

2013 წლის დეკემბერში IDFI-იმ გამოაქვეყნა სტატია თბილისის საკრებულოს გაზრდილი ხარჯების შესახებ, რამაც საზოგადოების დიდი ინტერესი დაიმსახურა. ჩვენ გადავწყვიტეთ შეგვედარებინა საკრებულოს მიერ ერთი წლის მანძილზე პრემიებსა და ავტომანქანების შეძენაზე დახარჯული თანხები საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი თუ აქტუალური საკითხების მოგვარებისთვის ხელისუფლების მიერ გაწეულ ხარჯებთან.

ამ მიზნით ინსტიტუტმა გამოითხოვა ინფორმაცია 2013-2014 წლის ზამთრის ერთ-ერთი ყველაზე საჭირბოროტო საკითხის – მიუსაფარი პირებისთვის დროებითი თავშესაფრის მოსაწყობად თბილისის მასშტაბით გაწეული ხარჯების შესახებ.

როგორც რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროდან მიღებული ინფორმაციით ირკვევა, 2013 წლის 13 დეკემბრიდან 29 დეკემბრამდე პერიოდში თბილისში თავშესაფრები მოეწყო 230 პირისთვის, რაზეც ცენტრალური ბიუჯეტიდან სულ დაიხარჯა 64 256.35 ლარი. ოფიციალური ინფორმაციით, თავდაპირველად თავშესაფრები 80 მიუსაფარზე იყო გათვლილი, თუმცა, მოთხოვნის გაზრდის შემდეგ, ტერიტორიაზე კარვების რაოდენობა დაემატა. 2014 წლის 3 იანვრის მონაცემებით თავშესაფრით სარგებლობდა 210 მიუსაფარი.

MRDI_tavshesafrebi

მიუსაფართა თავშესაფრებით უზრუნველყოფა ხორციელდება საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 13 დეკემბრის №1946 განკარგულების შესაბამისად. განკარგულების თანახმად, კომისიას საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანია ხელმძღვანელობს. ამას გარდა, მიუსაფარი პირების დახმარების საკითხში ჩართულია შემდეგი უწყებები:

 • საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
 • საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
 • საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
 • საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
 • საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
 • საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
 • საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
 • ქალაქ თბილისის მერია

როგორც განკარგულებიდან ირკვევა, 2013-2014 წლების ზამთრის პერიოდში მიუსაფართა პრობლემებზე მომუშავე უწყებათაშორისი დროებითი კომისიის გადაწყვეტილებით, მიმდინარე წლის ბიუჯეტიდან ხარჯების გაწევის უფლება მიეცა შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, ხოლო დანარჩენ უწყებებს დაევალათ თავისი კომპეტენციის ფარგლებში მიუსაფარი პირების დასახმარებლად ღონისძიებების განხორციელება. კერძოდ:

 • თავშესაფრებისთვის მოსაწყობი ტერიტორია ეკონომიკის სამინისტრომ გამოყო
 • თავდაცვის სამინისტრომ თავშესაფრები უზრუნველყო კარვებით, ღუმელებით, საწოლებით, მატრასებითა და პლედებით
 • ენერგეტიკის სამინისტროს დახმარებით მოგვარდა ელექტროენერგიის მუდმივი წყაროს საკითხი
 • ფინანსთა სამინისტრო შეშითა და ტანსაცმლით ამარაგებს
 • შინაგან საქმეთა სამინისტრო უსაფრთხოების ზომებს იცავს და, ამავდროულად, ახორციელებს მიუსაფართა გადმოყვანას თავშესაფარში
 • რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ახორციელებს თავშესაფრის საქმიანობის ადმინისტრირებას.

ასევე, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფორმაციით, შპს „ქურთის საავადმყოფოს“ მედპერსონალის გარდა თავშესაფარში ყოველდღიურად მორიგეობენ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის და თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები და საპატრულო პოლიცია.

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ მიუსაფართა დასახმარებლად მომსახურებების შეძენა გამარტივებული შესყიდვით მოხდა. როგორც კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ელექტრონული შესყიდვების სისტემიდან ირკვევა, ჯანდაცვის სამინისტრომ 2013 წლის 15 დეკემბრიდან 2014 წლის 31 იანვრამდე პერიოდში ამ მიზნით  სულ ხუთი ხელშეკრულება გააფორმა -  ორი შპს „ქურთის საავადმყოფოსთან“ და სამი საერთაშორისო ჰუმანიტარულ კავშირ „კათარზისთან“. Continue reading

Posted in ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ., თბილისი, თვითმმართველობა, საბიუჯეტო სახსრების განკარგვა, სარეზერვო ფონდები, ქ. თბილისის მერია | Leave a comment

დანაშაულის სტატისტიკა თბილისში (2010-2013)

შსსროგორც მოგეხსენებათ 2012 წლიდან საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ გამოქვეყნებული ქვეყნის მასშტაბით დაფიქსირებული დანაშაულის სტატისტიკური მონაცემები არ იყო წარმოდგენილი დანაშაულის სახეების მიხედვით. IDFI – ის მრავალმხრივი  მცდელობის მიუხედავად სამინისტროს მხრიდან არ ხდებოდა აღნიშნული მონაცემების გასაჯაროება.  2013 წლის 6 დეკემბერს IDFI – იმ კვლავ მიმართა შსს-ს 2013 წლის 11 თვის განმავლობაში და 2012 წლის შესაბამის პერიოდში ქალაქ თბილისში დაფიქსირებული დანაშაულის სტატისტიკის მოთხოვნით, შემდეგი დანაშაულის სახეების მიხედვით:

 •   განზრახ მკვლელობა;
 •   მკვლელობის მცდელობა;
 •   ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანება (მათ შორის  განსაკუთრებით მძიმე);
 •   ქურდობა  (მათ შორის:  მძიმე, ბინებიდან ქურდობა, ავტომობილების ქურდობა);
 •   ძარცვა (მათ შორის :  მძიმე, ავტომობილების ძარცვა);
 •  ყაჩაღობა (მათ შორის : განსაკუთრებით მძიმე ყაჩაღობა);
 •  გამოძალვა;
 • ნარკოტიკული ნივთიერებების უკანონო ბრუნვა (მათ შორის: მძიმე, ნარკოტიკების კონტრაბანდა,   ნარკოტიკების რეალიზაცია, ნარკოტიკული ნივთიერებების განმეორებითი მოხმარება);
 • მექრთამეობა.

Continue reading

Posted in სტატისტიკა | Tagged , , , , , , , , , | 1 Comment

საქართველოს პარლამენტის ხარჯები – 2013

parlamentt2013 წლის 20 დეკემბერს IDFI-იმ საქართველოს პარლამენტს მიმართა 2013 წელს გაწეული ხარჯების შესახებ სხვადასხვა შინაარსის საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით. ინსტიტუტმა ყველა მოთხოვნაზე მეტ-ნაკლებად სრულყოფილი პასუხი მიიღო. მიღებულ დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით  ჩვენს მიერ ქვემოთ წარმოდგენილი იქნება მცირე ანალიზი.

 • პრემია და სახელფასო დანამატები საქართველოს პარლამენტში

საქართველოს პარლამენტის ბიუროს 2013 წლის 18 იანვრის გადაწყვეტილებით პარლამენტის წევრის სადეპუტატო  უფლებამოსილების განხორციელებისთვის ყოველთვიური სახელფასო დანამატი  განისაზღვრა შემდეგნაირად:

 • პარლამენტის თავმჯდომარე – 3905 ლარი
 • პარლამენტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე - 3570 ლარი
 • პარლამენტის თავმჯდომარის  მოადგილე – 3505 ლარი
 • საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის ლიდერები, კომიტეტის თავმჯდომარე -  2705 ლარი
 • ფრაქციის თავმჯდომარე – 2635 ლარი
 • საგამოძიებო და სხვა დროებითი კომისიის თავმჯდომარე- 2105 ლარი
 • საპარლამენტო უმრავლესობისა და უმცირესობის ლიდერების მოადგილეები, კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე  -  1970 ლარი
 • კომიტეტისა და ფრაქციის  თავმჯდომარეების  მოადგილეები  – 1905 ლარი
 • პარლამენტის წევრი – 1790 ლარი

როგორც მიღებული დოკუმენტაციიდან ირკვევა 2013 წლის განმავლობაში, საქართველოს პარლამენტის წევრებს პრემიები არ მიუღიათ და შესაბამისად მათი შრომის ანაზღაურებით  მიღებული შემოსავლები შეადგენდა მხოლოდ მათ სარგოს (2000 ლარი) დამატებული ზემოთ ჩამოთვლილი სახელფასო დანამატები.

Continue reading

Posted in ავტოპარკის ხარჯები, საბიუჯეტო სახსრების განკარგვა, სახელფასო ფონდები და პრემიები | Tagged , , , , , | 1 Comment

საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნების გაჭიანურებული პროცესი (ნაწილი 2)

satauradროგორც მოგეხსენებათ საქართველოს მთავრობის 26 აგვისტოს N219 დადგენილება საჯარო ინფორმაციის პროაქტიული გამოქვეყნებისა და ინფორმაციის ელექტრონულად მოთხოვნის შესახებ ვრცელდება მთავრობის მმართველობის სფეროში მოქმედ ადმინისტრაციულ ორგანოებზე.  რაც შეეხება იმ საჯარო დაწესებულებებს, რომლებზეც არ ვრცელდება მთავრობის აღნიშნული დადგენილება, მათ საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის თანახმად პროაქტიული გამოქვეყნების და საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული მოთხოვნის სტანდარტები სავალდებულოდ უნდა განესაზღვრათ შესაბამისი სამართლებრივი აქტებით 2013 წლის 1 სექტემბრამდე.  IDFI შეეცადა გამოერკვია რამდენად უზრუნველყვეს აღნიშნულმა საჯარო დაწესებულებებმა მათზე კანონმდებლობით დაკისრებული მოვალეობის შესრულება.

 • საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

 ჩვენს მიერ უკვე შემოთავაზებული იქნა საქართველოს პრეზიდენტის მიერ 2013 წლის 2 სექტემბერს დამტკიცებული პროაქტიული გამოქვეყნების სტანდარტების შესაბამისობის ანალიზი მთავრობის მიერ დადგენილ სტანდარტებთან.  სამწუხაროდ, მიუხედავად იმ ფაქტისა, რომ ბრძანებულების მიღებამდე უკვე არსებობდა მთავრობის დადგენილებით განსაზღვრული პროაქტიულად გამოსაქვეყნებელი  საჯარო ინფორმაციის ნუსხა, პრეზიდენტის მიერ ხელმოწერილი დოკუმენტი მის ძალზედ შეკვეცილ და მნიშვნელოვნად სახეცვლილ ვერსიას წარმოადგენდა.

დღეის მდგომარეობით საქართველოს პრეზიდენტის ვებ-გვერდზე განთავსებულია მხოლოდ საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული მოთხოვნის სისტემა (აღსანიშნავია, რომ ჩვენ ამ სისტემის მეშვეობით გამოვითხოვეთ ინფორმაცია, თუმცა პასუხი დღესაც არ მიგვიღია), რაც შეეხება საჯარო ინფორმაციის პროაქტიულ გამოქვეყნებას, მიუხედავად პრეზიდენტის ბრძანებულებისა, ამ მხრივ ვებ-რესურსზე საჯარო ინფორმაციის გვერდის შექმნა და ინფორმაციის განთავსება კვლავაც არ არის უზრუნველყოფილი.

  Continue reading

Posted in ბრძანებები, განკარგულებები, აქტები და სხვ. | Tagged , , | Leave a comment