საზღვარგარეთ მცხოვრები ქართული დიასპორა

logoსაქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის (საქსტატი) მონაცემებით, 2015 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა შეადგენს 3 729,5 ათას ადამიანს. აღნიშნული სტატისტიკით საქართველოს მოსახლეობამ 2002 წელთან შედარებით 14,7 %-ით იკლო.

საქართველოს მოსახლეობის კლებასთან დაკავშირებით საინტერესოა დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატიდან IDFI-ისთვის მოწოდებული არაოფიციალური სტატისტიკა საზღვარგარეთ მცხოვრები თანამემამულეების შესახებ. სამწუხაროდ, დიასპორის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატს დაზუსტებული მონაცემები არ გააჩნდა, ვინაიდან, როგორც მათ მიერ იქნა განმარტებული, საზღვარგარეთ ჩვენი თანამემამულეების დიდი ნაწილი არალეგალურად იმყოფება, შესაბამისად, ისინი არ იმყოფებიან საკონსულო აღრიცხვაზე. ამასთან, საკმაოდ დიდია სხვადასხვა ქვეყნებში მათი გადაადგილების ინტენსივობა.

რაც შეეხება არაოფიციალურ სტატისტიკურ მონაცემებს, როგორც ირკვევა, საზღვარგარეთ მცხოვრები ჩვენი თანამემამულეების რაოდენობა შეადგენს დაახლოებით 1 607 744 ადამიანს. აქედან ყველაზე მეტი თანამემამულე რუსეთის ფედერაციაში ცხოვრობს. მათი რაოდენობა 800 ათასს აღწევს, რომელთაგან 285 915 (2009წ.) რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეა. მეორე ადგილზეა საბერძნეთი, სადაც თანამემამულეების რიცხვი 250 ათას ადამიანს შეადგენს, თუმცა აქედან 100 000-მდე ეთნიკური ბერძენია. მას მოსდევს უკრაინა (150 ათასი). თანამემამულეების სიმრავლით ასევე გამოირჩევიან შემდეგი ქვეყნები: თურქეთი (100 ათასი), ამერიკის შეერთებული შტატები (80 ათასი), აზერბაიჯანი (35 000), ესპანეთი (30 ათასი), გერმანია (25 ათასი) და ა.შ.

მოწოდებული 43 ქვეყნის მონაცემებიდან დიასპორის სიმცირით გამოირჩევიან ავსტრალია (20), იაპონია (100), ყირგიზეთი (200), ლიტვა (300).

ლატვიაში, ესტონეთში, სლოვაკეთში, რუმინეთში, მოლდოვასა და ტაჯიკეთში ქართული დიასპორა შეადგეს დაახლოებით 500 ადამიანს თითოეულ ქვეყანაში.

დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატის მიერ მოწოდებულ მონაცემებში ასევე აღნიშნულია ისტორიული დიასპორის წარმომადგენელთა რიცხვი თურქეთსა და ირანში. თურქეთში მათი რაოდენობა მილიონზე მეტია, ხოლო ირანში 35 ათასს აღწევს.

 diasporaaaa

Posted in სტატისტიკა | Tagged , , | %(count)s კომენტარი

შეუსაბამოდ დაბალი ხელფასები ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში

2015 წლის 21 აპრილს ტელეკომპანია რუსთავი 2 -ის ეთერში გავიდა სიუჟეტი, რომელიც უკავშირდებოდა პრობლემებს სსიპ ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრის თანამშრომელთა შრომის ანაზღაურებასთან დაკავშირებით. სიუჟეტში ცენტრის დირექტორის მიერ აღნიშნული იქნა, რომ დაბალი თანამდებობრივი სარგოების მიუხედავად ცენტრს არ ეძლეოდა საშუალება თანამშრომლებისათვის გაცემულიყო მინიმალური სახელფასო დანამატები თუ პრემიები.

Continue reading

Posted in კატეგორიის გარეშე | დატოვე კომენტარი

აბორტების სტატისტიკა საქართველოში 2004-2014

2015 წლის 16 აპრილს IDFI-იმ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროდან მიიღო ინფორმაცია 2013-2014 წლებში საქართველოში ჩატარებული აბორტების რაოდენობის შესახებ. განვლილ წლებში იმავე სამინისტროდან მიღებული ანალოგიური შინაარსის მაჩვენებლები საშუალებას გვაძლევს წარმოგიდგინოთ 2004-2014 წლებში საქართველოში ორსულობის შეწყვეტის ფაქტების ტენდენციები.
2013 წელს ჩვენს მიერ გამოქვეყნებულმა სტატიამ აბორტების სტატისტიკა საქართველოში 2004-2012 ნათლად აჩვენა, რომ საქართველოში 2012 წლამდე ყოველწლიურად შეინიშნებოდა აბორტების რაოდენობის მატების მზარდი ტენდენცია და 2012 წელს ოფიციალურად ორსულობის შეწყვეტის 39 225 ფაქტი დაფიქსირდა. როგორც მიღებული დოკუმენტაციით ირკვევა მომდევნო წლებში გარკვეულწილად აბორტების კლებადი ტენდენცია ფიქსირდება. 2013 წელს აღნიშნული 36 537 შემთხვევამდე შემცირდა, ხოლო 2014 წელს წინასწარი მონაცემებით 31 908 შემთხვევა არის დაფიქსირებული.

Continue reading

Posted in კატეგორიის გარეშე | დატოვე კომენტარი

პროკურატურის სტატისტიკა ინტერპოლით ძებნის გამოცხადებასა და ექსტრადირებაზე (2010-2015)

2015 წლის 26 მარტს IDFI-იმ საქართველოს მთავარ პროკურატურას მიმართა 2010-2015 წლებში საქართველოს პროკურატურის მიერ წითელი ცირკულარით საერთაშორისო ძებნის გამოცხადების თხოვნით ინტერპოლის გენერალური სამდივნოსათვის გაგზავნილი და მათ მიერ დაკმაყოფილებული მიმართვების რაოდენობის შესახებ ინფორმაციის, ასევე, საზღვარგარეთის სამართალდამცავი ორგანოებისათვის ძებნილ პირთა ექსტრადაციის შესახებ დაყენებული შუამდგომლობების რაოდენობის შესახებ ინფორმაციის მოთხოვნით.
როგორც საქართველოს მთავარი პროკურატურიდან მიღებული დოკუმენტაციით ირკვევა 2010-2015 წლებში საქართველოს პროკურატურამ ინტერპოლის გენერალურ სამდივნოს ცირკულარით საერთაშორისო ძებნის გამოცხადების თხოვნით მიმართა სულ 131 განცხადებით, რომელთაგან 121 დაკმაყოფილდა. 2011 წელს საქართველოს პროკურატურის მიერ გაგზავნილი 28 მოთხოვნიდან ინტერპოლის გენერალური სამდივნოს მიერ არ დაკმაყოფილდა 8. 2014 წელს 15 მოთხოვნიდან 2 არ დაკმაყოფილდა, რომელთაგან როგორც საქართველოს პროკურატურის მიერ არის განმარტებული ერთი იმყოფება განხილვის პროცესში. სხვა წლებში საქართველოს პროკურატურის ყველა მოთხოვნა დაკმაყოფილებულია.

Continue reading

Posted in კატეგორიის გარეშე | დატოვე კომენტარი

მრჩევლის ინსტიტუტი საჯარო დაწესებულებებში

წინამდებარე კვლევის ფარგლებში IDFI შეეცადა გაერკვია, თუ ვისგან იღებენ მინისტრები, მინისტრის მოადგილეები და სხვა საჯარო დაწესებულების ხელმძღვანელები თავიანთი უფლებამოსილების განხორციელებისას რჩევებს, როგორია მრჩევლების სამუშაო გამოცდილება, რა მოვალეობები აკისრიათ და რამდენია მათი შრომითი ანაზღაურება.

კვლევა ეყრდნობა IDFI-ის მიერ საქართველოს 95 საჯარო დაწესებულებიდან მოთხოვნილ და მიღებულ საჯარო ინფორმაციას. იგი ძირითადად მოიცავს პერიოდს 2014 წლის სექტემბრიდან ნოემბრის ჩათვლით, თუმცა რიგ შემთხვევები გამოყენებულია 2014 წლის დეკემბრისა და 2015 წლის იანვრის მონაცემებიც. ამასთან, კვლევის პროცესში გაანალიზებულ იქნა მინისტრების/მინისტრების მოადგილეების 2011-2013 წლებში მოქმედი მრჩევლების შესახებ IDFI-ისთვის მოწოდებული ინფორმაციაც.

Continue reading

Posted in კატეგორიის გარეშე | დატოვე კომენტარი

რამდენად მწვავედ დგას მართლმსაჯულების ხარვეზების აღმოფხვრის საჭიროება საქართველოში

2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდგომ ახალი ხელისუფლების მიერ საქართველოში “კანონიერებისა და სამართლიანობის აღდგენის” ერთ–ერთ მთავარ მექანიზმად მართლმსაჯულების ხარვეზების დამდგენი დროებითი სამთავრობო კომისიის შექმნა განიხილებოდა. მრავალი დაზარალებული იმედოვნებდა, რომ შესაბამისი კომისიის შექმნის შედეგად შესაძლებელი იქნებოდა მათი საქმეების მიუკერძოებელი გამოძიება და სამართლიანი სასამართლოს მიერ განხილვა. მიუხედავად აღნიშნულისა მართლმსაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისიის შექმნა წლების განმავლობაში იწელებოდა დროში. პროცესის გაჭიანურების მიმართ საზოგადოების ნაწილის მხრიდან გამოთქმული პროტესტის საპასუხოდ ხელისუფლება გამოვიდა ინციატივით, რომლის თანახმადაც საქართველოს პროკურატურის სისტემაში შეიქმნა სპეციალური დეპარტამენტი. აღნიშნული დეპარტამენტი ფოკუსირებულია 2012 წლის 1 ოქტომბრის არჩევნების შემდგომ მთავარ პროკურატურაში შესულ მოქალაქეთა ათასობით საჩივრის განხილვაზე. ამ ფონზე საყურადღებოა ის, რომ თავად უმაღლეს თანამდებობის პირთა განცხადებებით ხშირად ხდებოდა იმის ხაზგასმა, რომ მართლმსაჯულების სისტემაში წარსულში არსებული პრობლემების საფუძველი პროკურატურის სისტემიდან მომდინარეობდა, რადგან სწორედ ეს უკანასკნელი ახორცილებდა ზეწოლას სასამართლო ხელისუფლებაზე. შესაბამისად, არსებობს ვარაუდის საფუძველი, რომ მართლმსაჯულების ხარვეზების შესახებ განცხადებების თავად პროკურატურის სისტემაში შემავალი უწყების მიერ განხილვა შესაძლებელია მრავალი დაინტერესებული პირის მიერ აღქმულ იქნეს როგორც პრობლემების მოგვარების არაეფექტური მექანიზმი.

  Continue reading

Posted in კატეგორიის გარეშე | დატოვე კომენტარი

ოფიციალური სტატისტიკური ინფორმაცია ოჯახური დანაშაულის (კერძოდ მკვლელობების) შესახებ საქართველოში

ბოლო პერიოდში ოჯახური დანაშაულის, განსაკუთრებით კი ქალთა წინააღმდეგ ძალადობის საკითხი აქტიურად განიხილებოდა უფლებადამცველებისა და ფართო საზოგადოების მიერ. სხვადასხვა მედია საშუალებებით ვრცელდებოდა ინფორმაცია ქალთა წინააღმდეგ სასტიკი ძალადობის არაერთი ფაქტის შესახებ. IDFI დაინტერესდა იმით, თუ რეალურად, რამდენად მწვავედ იდგა ქართულ საზოგადოებაში ოჯახში ქალთა წინააღმდეგ ძალადობის პრობლემა. შესაბამისად, 2014 წლის დეკემბერს ინსტიტუტმა საჯარო ინფორმაციის მიღების შესახებ განცხადებით მიმართა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს მთავარ პროკურატურას, მოთხოვნით მოეწოდებინათ სტატისტიკური ინფორმაცია რეგისტრირებული და გახსნილი ოჯახური დანაშაულის შემთხვევების შესახებ. ინფორმაციის მოწოდება მოთხოვნილ იქნა ბრალდებულისა და დაზარალებულის სქესის მითითებით.

Continue reading

Posted in კატეგორიის გარეშე | დატოვე კომენტარი

მინისტრებისა და მათი მოადგილეების 2014 წლის დეკლარირებული შემოსავლები

საქართველოს პრემიერ–მინისტრის 2014 წლის 21 იანვრის N18 ბრძანებით, მინისტრებს ყოველთვიური სახელფასო დანამატი 4 435 ლარიდან შეუმცირდათ 2710 ლარამდე. შესაბამისად, 2014 წლის იანვრის თვის შემდგომ მინისტრის ყოველთვიური შრომის ანაზღაურება თანამდებობრივი სარგოს (3540ლარი) და სახელფასო დანამატის (2710 ლარი) სახით ჯამში  6 250 ლარის ოდენობით (ხელზე 5 000 ლარი) განისაზღვრა.

  Continue reading

Posted in კატეგორიის გარეშე | დატოვე კომენტარი

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა საქართველოში, ანგარიში № 6 – მოკლე შეჯამება

პროექტის ფინანსური მხარდამჭერია ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო და ღია საზოგადოების ფონდები
IDFI საჯარო დაწესებულებების გამჭვირვალობის ხარისხს პროექტის ‘საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა- http://www.opendata.ge“ ფარგლებში 2010 წლიდან აფასებს.

2013 წლის ოქტომბრიდან 2014 წლის დეკემბრის ჩათვლით პროექტის „საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა“ ფარგლებში, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა 308 ადმინისტრაციულ ორგანოს მიმართა 5 466 საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით.

ინსტიტუტმა სრულყოფილი პასუხი მიიღო 3628 მოთხოვნაზე, არასრულყოფილად მოგვეწოდა ინფორმაცია 356 მოთხოვნაზე, ხოლო უარი გვეთქვა 1397 სახის ინფორმაციის მოწოდებაზე. ამასთან აღსანიშნავია, რომ 1397 შემთხვევაში საჯარო დაწესებულებებმა უპასუხოდ დატოვეს ჩვენი მოთხოვნა.

Continue reading

Posted in კატეგორიის გარეშე | დატოვე კომენტარი

თბილისის მერიის 2013-2014 წლების ხარჯები

2014 წლის 5 ნოემბერს IDFI-იმ ქალაქ თბილისის მერიას მიმართა სხვადასხვა სახის საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნით. მისასალმებელია ის ფაქტი, რომ თბილისის მერიას ინსტიტუტის არცერთი მოთხოვნა უპასუხოდ არ დაუტოვებია. მიღებულ დოკუმენტაციაზე დაყრდნობით, ჩვენს მიერ ქვემოთ წარმოდგენილი იქნება მიღებული მონაცემების ანალიზი, რომელიც უკავშირდება 2013-2014 წლებში ქალაქ თბილისის მერიის მიერ გაცემულ პრემიებს და სახელფასო დანამატებს, სამივლინებო და წარმომადგენლობით ხარჯებს, გადაუდებელი აუცილებლობით განპირობებულ სახელმწიფო შესყიდვებს, ბალანსზე რიცხულ ავტომობილებს და აღნიშნულ პერიოდში განხორციელებული აუდიტორული შემოწმებების შედეგებს.

ქალაქ თბილისის მერიის მიერ მოწოდებული დოკუმენტაციის მიხედვით, 2013 წელს მერიის თანამშრომლებზე სულ გაცემულია 11 438 501 ლარის ოდენობის პრემიადა 3 070 724 ლარის ოდენობის სახელფასო დანამატი. 2014 წლის საწყისი 10 თვის განმავლობაში (იანვარი-ოქტომბერი) თბილისის მერიის თანამშრომლებს პრემიის სახით მიღებული აქვთ 7 908 767 ლარი, ხოლო სახელფასო დანამატის სახით – 2 628 079 ლარი. აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ 2014 წლის საწყისი 10 თვის განმავლობაში გაცემული პრემიების უდიდესი ნაწილი 7 844 269 ლარი თბილისის მერიის თანამშრომლებზე გაცემულია ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე.

Continue reading

Posted in ავტოპარკის ხარჯები, დაფინანსებული ღონისძიებები, თბილისი, მივლინებები, სახელფასო ფონდები და პრემიები, საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნები, ქ. თბილისის მერია | დატოვე კომენტარი