მოსამართლეების წლიური შემოსავლები

ხელფას2013 წლის 1 ოქტომბერს პრემიერისა და ფინანსთა მინისტრის შეხვედრაზე იუსტიციის საბჭოს მდივან ლევან მურუსიძესთან გადაწყდა, რომ მოსამართლეებს, სასამართლოს აპარატის და იუსტიციის საბჭოს თანამშრომლებს ხელფასები გაეზრდებათ.

მანამ, სანამ გაირკვევა ზუსტად რა ოდენობით გაეზრდებათ ხელფასები მოსამართლეებს, სასამართლოს აპარატისა და იუსტიციის საბჭოს თანამშრომლებს, საინტერესოა რამდენს შეადგენს მათი შემოსავალი დღევანდელი მდგომარეობით.

საქართველოს საერთო სასამართლოების მოსამართლეთა შრომის ანაზღაურების შესახებ საქართველოს კანონის მიხედვით, მოსამართლეთა სარგოები შემდეგნაირად განისაზღვრება:

1mosamartletasargo

პრაქტიკაში, კანონით დადგენილი თანამდებობრივი სარგოების გარდა მოსამართლეები ასევე იღებენ პრემიებსა და დანამატებს, რაც მათ სარგოებთან შედარებით შეიძლება მერყეობდეს 35%-დან 135%-მდე.

მაგალითად, შოთა გეწაძეს, თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის თავმჯდომარეს, 2012 წლის მანძილზე სარგოზე 1,36-ჯერ მეტი ოდენობის პრემია და დანამატი დაერიცხა, რისი გათვალისწინებითაც მისმა საშუალო შემოსავალმა თვეში 5657.9 ლარი შეადგინა, კანონით განსაზღვრული სარგოს 2400 ლარის ნაცვლად.

შოთა გეწაძე არ წარმოადგენს ერთადერთ გამონაკლისს, როდესაც თვეში საშუალო შემოსავალი რამდენჯერმე აღემატება კანონით დადგენილ სარგოს. როგორც 2012 წლის მანძილზე არსებული მდგომარეობით შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, ჩვეულებრივ, მოსამართლეების საშუალო ყოველთვიური შემოსავალი 1.35-2.35-ჯერ აღემატება მათ სარგოებს.

111mosamartleebi222mosamartleebichartmosamartleebichart2mosamartleebi

როგორც  მოსამართლეთა  ქონებრივი დეკლარაციებიდან მოყვანილმა მონაცემებმა აჩვენა პირველი ინსტანციის მოსამართლეების საშუალო ყოველთვიური შემოსავალი შეადგენს  დაახლოებით 3 400 ლარს, სააპელაციო ინსტანციის მოსამართლეების -3 800 ლარს, ხოლო უზენაესი სასამართლოს – 6200 ლარს. თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ერთი და იმავე ინსტანციის მოსამართლეები თანაბარი თანამდებობრივი სარგოს პირობებში იღებენ განსხვავებული ოდენობის შემოსავლებსაც, ვინაიდან მათ მიერ მიღებული დანამატები და პრემიები განსხვავებული ოდენობისაა. მაგალითად თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიის მოსამართლის ხატია არდაზაშვილის სამუშაოს შესრულებით მიღებულმა  წლიურმა შემოსავალმა შეადგინა 27 301 ლარი, ხოლო იმავე კოლეგიის მოსამართლის მირანდა ერემაძის შემოსავალმა – 47 935 ლარი.  მსგავსი მდგომარეობაა პივრელი ინსტანციის სხვა სასამართლოებშიც , მაგალითად ქუთაისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლის მალხაზ ჩუბინიძის წლიურმა შემოსავალმა შეადგინა 29 200 ლარი, ხოლო ციცინო მოსიძის წლიურმა შემოსავალმა – 38 504 ლარი.


Advertisements

About opendatablog

ბლოგის მიზანია რეგულარულად შემოგთავაზოთ საჯარო ინფორმაციის ანალიზი , ანალიზის შედეგად დაწერილი სტატიები, საჯარო ინფორმაციის განახლებადი მონაცემთა ბაზა, სტატისტიკა და სხვ. ბლოგი შექმნილია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის (IDFI) პროექტ „საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის“ ფარგლებში. პროექტი ხორციელდება "ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო"-ს ფინანსური მხარდაჭერით და ბლოგზე განთავსებული ინფორმაცია არ გამოხატავს ფონდის შეხედულებებს.
This entry was posted in სახელფასო ფონდები და პრემიები and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to მოსამართლეების წლიური შემოსავლები

  1. გამოხმაურება: მოსამართლეთა გაზრდილი ანაზღაურება | Opendata Blog

დატოვეთ თქვენი კომენტარი

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / შეცვლა )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / შეცვლა )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / შეცვლა )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / შეცვლა )

Connecting to %s