დეკემბერი 2012

03.12.2012: საქართველოს მთავრობის 2012 წლის განკარგულებები (მესამე ნაწილი)

04.12.2012: საქართველოს მთავრობის 2012 წლის განკარგულებები (მეოთხე ნაწილი)

05.12.2012: პრემიები – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო

10.12.2012: ახალი პარლამენტის მშენებლობის ხარჯები და დაფინანსების სქემა

11.12.2012: პრეზიდენტის ადმინისტრაციას არ აქვს ინფორმაცია საპრეზიდენტო პროგრამების შესახებ

14.12.2012: 2012 წელს ერთ ლარად გასხვისებული სახელმწიფო ქონება

19.12.2012: სიკვდილიანობის სტატისტიკა საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში

21.12.2012: პროკურორთა როტაცია თუ სისტემური ცვლილება?

24.12.2012: შპს „სახელმწიფო მომსახურების ბიურო“-ს მიერ გასხვისებული სახელმწიფო ქონება

27.12.2012: 2012 წელს 1 ლარად გასხვისებული სახელმწიფო ქონება (ნაწილი მეორე)

Advertisements