2012

ივლისი 2012

25.07.2012: თანამდებობის პირთა შემოსავლების დინამიკა ყოველწლიურად იზრდება

26.07.2012: ლაზიკა: დემოკრატიის დეფიციტი საჯარო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში

აგვისტო 2012

13.08.2012: საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის შრომითი ანაზღაურება ყოველწლიურად იზრდება

16.08.2012: დაზუსტდა საქართველოს პარლამენტის წევრთა ანაზღაურება

სექტემბერი 2012

04.09.2012: მუნიციპალიტეტებისა და გუბერნატორის ადმინისტრაციების მიერ შესყიდული და გაყიდული ავტომანქანები

06.09.2012: რეგიონებში შესყიდული ავტომანქანების განაწილება

07.09.2012: რეგიონებში შესყიდული ავტომანქანების მოდელები

11.09.2012: 2012 წლის ივლისის თვეში გაგზავნილ საჯარო ინფორმაციის მოთხოვნებზე მიღებული პასუხების სტატისტიკური ანალიზი

17.09.2012: მარეგულირებელი კომისიების წევრთა შრომითი ანაზღაურება

27.09.2012: ლაზიკა უკვე შენდება, პროექტის გეგმა კი ჯერ კიდევ შემუშავების პროცესშია

ოქტომბერი 2012

03.10.2012: სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია

15.10.2012: სად მიდის დასუფთავების მოსაკრებელი?

18.10.2012: პროექტის „საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზა“ პირველი კვარტალის სტატისტიკური ანალიზი

29.10.2012: მთავრობის უცნობი განკარგულებები (თანხების გამოყოფა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტისთვის)

ნოემბერი 2012

01.11.2012: მთავრობის უცნობი განკარგულებები (თანხების გამოყოფა რეგიონების განვითარების ფონდიდან)

09.11.2012: ფინანსთა სამინისტრო საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინააღმდეგ

12.11.2012: გაუგებრობა ომბუდსმენის დანიშვნის ვადებთან დაკავშირებით

13.11.2012: პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები: ნაწილი პირველი

14.11.2012: პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი თანხები: ნაწილი მეორე

16.11.2012: ტელეკომპანია პირველი კავკასიური

20.11.2012: სამინისტროს მიერ დამალული ინფორმაცია ლაზიკის მშენებლობის შესახებ

22.11.2012: სააკაშვილი აღაშენებს ქვეყანას

30.11.2012: ხარჯები სახალხო დამცველის აპარატში

დეკემბერი 2012

03.12.2012: საქართველოს მთავრობის 2012 წლის განკარგულებები (მესამე ნაწილი)

04.12.2012: საქართველოს მთავრობის 2012 წლის განკარგულებები (მეოთხე ნაწილი)

05.12.2012: პრემიები – სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო

10.12.2012: ახალი პარლამენტის მშენებლობის ხარჯები და დაფინანსების სქემა

11.12.2012: პრეზიდენტის ადმინისტრაციას არ აქვს ინფორმაცია საპრეზიდენტო პროგრამების შესახებ

14.12.2012: 2012 წელს ერთ ლარად გასხვისებული სახელმწიფო ქონება

19.12.2012: სიკვდილიანობის სტატისტიკა საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში

21.12.2012: პროკურორთა როტაცია თუ სისტემური ცვლილება?

24.12.2012: შპს „სახელმწიფო მომსახურების ბიურო“-ს მიერ გასხვისებული სახელმწიფო ქონება

27.12.2012: 2012 წელს 1 ლარად გასხვისებული სახელმწიფო ქონება (ნაწილი მეორე)

Advertisements